MEMÒRIA D'ACTUACIONS

 

Pla de Transformació del Barri de la Mina

Publicació del Consorci del barri de la Mina editada, l’any 2008, amb motiu de la celebració a la Mina, el mes de maig d’aquell any, del VIIIè. Comitè de Seguiment del Programa URBAN del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a l’Estat Espanyol, integrat per 10 ciutats, entre elles Sant Adrià de Besòs, pel barri de la Mina.

Aquesta Memòria és un acurat compendi del Pla de Transformació del Barri de la Mina (PTBM) des de la seva gestació i llançament, l’any 2000, fins a les seves perspectives de futur més enllà dels 10 anys del pla, passant per una exhaustiva referència als projectes que constitueixen el cos i les actuacions del Pla.

Aquest son els continguts:

Disposa d’una versió en anglès.

Índex de la publicació

1. 1.Presentació del Pla de Transformació del Barri de la Mina (PTBM)

  • El barri de la Mina
  • La gènesi del pla
  • Principis d’actuació del Consorci del barri de la Mina
2. 2. La Mina, un barri acollidor
  • Reforma urbanística, equipaments, habitatge i entorn
  • Un barri actiu: millores socials
  • Un barri actiu: millores en l’activitat econòmica
  • El carrer, per als veïns
3. 3. El futur de la Mina
  • Plan of Action (English vertion)