BUTLLETINS INFORMATIUS DEL PLA DE TRANSFORMACIÓ DEL BARRI DE LA MINA


L'aparició del primer número del Butlletí informatiu del Pla de Transformació del barri de la Mina (octubre 2003) es produeix al cap de dos mesos de la creació de l'Àrea de Comunicació del Consorci que, a més de funcionar com a gabinet de premsa d'aquesta administració, dóna suport als programes de l'àmbit de la participació i el desenvolupament comunitari, amb un Pla de comunicació que té per objectiu mantenir informada la comunitat de la Mina, pel que fa al Pla de Transformació, que en aquell moment es trobava en la seva fase d'inici, i potenciar l'intercanvi d'accions comunicatives entre els diversos agents socials presents al barri.

Amb l'edició periòdica del Butlletí, el Consorci informa dels diversos projectes que es duen a terme i del punt en que es troben les obres d'infraestructura que s'estan fent. Tot, amb l'objectiu final de que els veïns i veïnes, així com els diversos equips de professionals que treballen a la Mina, ho coneguin de primera mà i puguin sentir-se ben informats i partícips dels canvis que genera el Pla de Transformació.

El Butlletí permet abordar temes en profunditat, presentar projectes en marxa i recollir esdeveniments que tenen repercussió en el Pla de Transformació o vinculats a ell. En total s'han publicat set números, amb una periodicitat aproximadament semestral, dels quals cada cop se'n va fer una tirada de 3.500 exemplars de 24 planes a color i bilingüe en català i castellà. Es van repartir gratuïtament a cadascuna de les llars del barri, a més, de les diverses entitats i serveis del barri, i a totes les administracions vinculades al Pla de Transformació. El darrer número es va publicar el mes de desembre de 2007.

A partir d'aleshores, el Consorci decideix potenciar els apartats informatius del seu web http://www.barrimina.cat i abocar en ells la informació que continua generant el Pla de Transformació, per seguir mantenint informada la població del barri i arribar també a la població en general, que cada cop se serveix més dels mitjans digitats.

Número 1 (octubre 2003)

 • Obres per guanyar espai per la gent
 • La comissaria de la rambla
 • Una escola en construcció
 • Participació ciutadana
 • Entrar al mercat laboral

Número 2 (novembre 2004)

 • Comunitat de veïns: llavor de cohesió social
 • L'administració busca la participació de les organitzacions veïnals
 • Construir un espai públic integrador
 • Lloc d'acollida i atenció sanitària
 • Aportació europea als projectes sociolaborals
 • Suport del Parlament al Pla de Transformació

Número 3 (juliol 2005)

 • L'escola al servei de la millora social
 • Recuperació urbana
 • Llum verda a la reparcel.lació
 • La importància de l'entorn
 • Equipaments en marxa

Número 4 (desembre 2005)

 • La venda ambulant
 • Parcs infantils
 • Les escombraries
 • Telèfons públics
 • El problema de l'incivisme
 • Formació contra la desigualtat de gènere
 • Lluita contra l'exclusió social
 • Nous equipaments
 • Habitatges socials de lloguer

Número 5 (juny 2006)

 • Concurs d'art públic
 • La Capsa dels Jocs
 • Esport per a tothom
 • La importància de preservar el medi ambient
 • Aprofitament de runes
 • Millora de l'espai públic
 • Pla d'actuació. Subvenció global

Número 6 (gener 2007)

 • Generar llocs de treball directes
 • Estat actual del Pla de Transformació
 • Batukamina o la música com a formació personal
 • Dia de la infància
 • Ampliació de la vida del Consorci
 • Art urbà: "L'espai públic és casa de tots"
 • Parcs infantils

Número 7 (desembre 2007)

 • Pla d'actuació social. Eix de la transformació d'un barri
 • Habitatge públic. Nova fisonomia física i humana
 • Associació de comerciants: "Necessitem preparar-nos per als canvis que venen"
 • Una lluita activa contra l'exclusió social
 • Poble gitano: treball, educació i dona
 • Convenis de col.laboració. Sumar esforços i unir capacitats