Us presentem les Noticies del Medi Ambient, un full informatiu de difusió digital que pretén contribuir a l’educació i sensibilització mediambiental dins els entorns urbans en que ens movem una important part de la població mundial. Pels qui vivim a ciutat de vegades sembla que les actuacions de protecció i preservació del nostre Planeta ens queden una mica deslligades, quan de fet són els petits gestos de cada dia els que poden generar canvis positius per al conjunt del Medi Ambient.

.

 

Per accedir als diferents números de les notícies feu clic en les icones:

Març 2010 Nº 0 Abril 2010 Nº 1 Maig 2010 Nº 3 Juny 2010 Nº 3 Juliol-Agost 2010 Nº 4 Setembre 2010 Nº 5

Es tracta d’una publicació mensual que es prepara des del COMA (Centre d’Orientació del Medi Ambient), un servei del Consorci del barri de la Mina que depèn de la seva Àrea d’Espai Públic i Civisme. Al llarg dels sis números publicats fins ara, entre el mes de març i el de setembre, trobareu informacions sobre els arbres que hi ha als carrers de la Mina, els ocells que a l’estiu s’instal•len al Parc del Besòs, consells per protegir-se del pol•len o del mosquit tigre, exposicions amb material reciclat, així com una agenda que va recollint actes i esdeveniments tant d’àmbit local com extramunicipal: Setmanes Europees de l’Energia o de la Mobilitat, dies Internacionals, una plantada de ginestes al Besòs, el vessament de petroli al Golf de Mèxic, o les darreres i positives dades d’estalvi d’aigua dels catalans.

 

Noticies del Medi Ambient pretén, a través de la difusió d’informacions properes i no tan properes, despertar l’interès i el respecte per tot allò que té a veure amb la sensibilització mediambiental. Aquest mes de setembre en publiquem el cinquè número. Com veureu, igual que tots els anteriors, proposa una visió particular i concreta amb noticies del propi barri de la Mina i una altra de general i amplia, amb temes i qüestions que ens acosten i connecten amb el conjunt “d’afectats” per la qualitat de vida del Planeta, perquè, cada dia més, tot està relacionat i vinculat.

Els petits canvis
Hi ha una sèrie de factors externs que actuen de forma permanent o temporal sobre tots els essers vius, inclosa l’espècie humana, que els obliga a adaptar-se i que de vegades si, això no és possible, poden causar-los problemes de salut i fins i tot de supervivència. Alguns, certament, no estan en les nostres mans, però n’hi ha d’altres que depenen totalment d’un canvi d’hàbits i d’una reeducació basada en la consciència positiva vers la natura i el medi que ens envolta.

En aquest canvi d’hàbits i comportaments que les alertes mediambientals reclamen, moltes vegades es tracta únicament de reeducar-nos i tornar a la manera de fer de fa tan sols dues o tres generacions. Però que ara, es reivindica com un dels pilars del canvi de rumb necessari, les tres R del bon ecologista: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. La nostra contribució ha d’anar a més i incorporar-se de manera cada cop més natural al nostre dia a dia.

Consorci del barri de la Mina