El perfil majoritari de les persones que l’any 2009 van acudir als serveis de la Xarxa d’inserció sociolaboral del Consorci respon a la d’un home d’entre 25 i 45 anys, amb estudis primaris i que fa menys d’un any que està sense feina. Només aquesta dada ja dóna una bona referència de com han canviat les coses en els darrers dos anys a causa de la crisi econòmica generalitzada; iniciada l’any 2007 amb l’esclat de l’anomenada bombolla immobiliària i que va començar a afectar directament el mercat laboral després de l’estiu del 2008.

.

 

 

 

Abans d’això, els usuaris de la xarxa laboral de la Mina eren majorment aturats de llarga durada amb una formació més baixa i el col•lectiu femení que arribava al 52%, ara ha baixat fins el 38%. Una altra dada significativa que també explica la cruesa d’aquesta crisi és l’important augment d’usuaris de la xarxa, que s’ha duplicat entre el 2006 (405) i el 2009 (1.015). Mentre que el nombre d’insercions laborals aconseguides ha seguit la següent evolució: 311 persones contractades el 2007, 241 el 2008 i 267 el 2009. D’aquest total de 1.015 usuaris de l’any passat, 631 són homes i 384 són dones. La xifra d’insercions de l’any 2009 es va beneficiar de l’inici de les obres de les set promocions d’habitatge social que s’estan construint al barri. Gràcies als convenis de clàusules socials -els quals requereixen a les empreses constructores la contractació de treballadors de la Mina, mentre fan obres al barri- es van fer un total de 35 contractacions de llarga durada.

 

     

 

Serveis a mida dels usuaris
La Xarxa de serveis d’inserció sociolaboral de la Mina ha estat formada fins l’any 2009 per 8 serveis. D’aquests, el SIOL (Servei d’Informació i Orientació Laboral) és la porta d’entrada a la xarxa, per fer l’acollida inicial i una primera valoració de la situació laboral de cada persona i, posteriorment, derivar-la a algun dels altres serveis. El SIOL, però, assumeix també i fa l’acompanyament de tots aquells casos que no es poden derivar a cap altre servei, d’aquests, el 2009, n’hi va haver 152. La resta de serveis van destinats a col•lectius específics per fer el seguiment tutoritzat de cada treballador al llarg del seu procés d’inserció i capacitació. El Club de Feina, que l’any passat va atendre a 558 treballadors, ofereix les eines per fer recerca de feina a aquelles persones més autònomes a l’hora de buscar-se un lloc de treball per elles mateixes; Itinerari d’inserció dones va assessorar fins a 102 dones que buscaven feina; Apropa’t a la feina (joves de 18 a 30 anys sense experiència laboral), 68 joves; Situa’t (drogaddiccions), 46 persones; Accés (salut mental), 41; dMOTO (joves de 16 a 20 anys sense formació), 36; i Avillar Akoba (capacitació en oficis), 12.

 

Si mirem el primer trimestre d’aquest any 2010, l’embat de la crisi ha afectat, fins i tot, als mateixos serveis de la xarxa, dos d’ells continuen fent la mateix tasca amb la gent del barri, però fora del paraigües de la Xarxa del Consorci. Així i tot, hi ha hagut un total de 121 noves incorporacions al conjunt dels serveis de la xarxa. Aquestes persones han iniciat els seus itineraris personals de capacitació i formació, i s’han sumat a les que ja venien de l’exercici anterior fins arribar a la xifra global de 742 persones, que actualment estan sent ateses en algun dels serveis laborals del Consorci. La dinàmica natural que genera el treball de la xarxa d’inserció ens permet apuntar que els resultats es comencen a veure al llarg de la segona meitat de l’any, sense oblidar que ens trobem encara al mig d’una crisi de profundes repercussions que continua vigent.  

 

     

 

Optimització màxima dels recursos
Aquest mes de maig els tècnics responsables dels diversos serveis convocats per la coordinadora de la xarxa van celebrar la seva reunió trimestral, on, a més de donar a conèixer totes aquestes dades, es van redefinir estratègies de treball i es va tractar específicament de les metodologies d’intervenció que cal aplicar amb els col•lectius amb risc d’exclusió. El context de contenció i la incertesa sobre l’evolució del mercat laboral, obliguen als responsables dels serveis de la xarxa a optimitzar al màxim els recursos de que disposen. Es tracta, doncs, d’atendre convenientment a l’usuari, al qual se li assigna un “referent”, és a dir, un tècnic especialitzat en inserció laboral, amb qui primer es consensuarà un itinerari que té per objectiu final l’accés al mercat laboral i que serà la persona que portarà el seu cas al llarg de tot el temps que l’usuari estigui inscrit a la Xarxa. A l’hora, però, caldrà ser molt curosos en aquest seguiment per evitar duplicar atencions i serveis. A més, d’animar-los a utilitzar serveis i eines que es poden trobar fora de la Xarxa del Consorci, com poden ser les consultes de borses de treball i cursos de formació per internet adreçant-se a les biblioteques i als Punts Òmnies, repartits per tot el territori, i que només a la Mina n’hi ha dos.

 Consorci del barri de la Mina