Des de la seva entrada en funcionament, el mes de març de 2004, fa ara justament 6 anys, l’activitat de visites, consultes i descàrregues de la plana web del Consorci del barri de la Mina, no ha deixat de créixer de manera exponencial. Passant de 3.449 visites al final del primer any a 34.632 en acabar el 2009; aquestes xifres totals representen un increment percentual del 900 per cent, entre el primer i l’últim any.

.

 

 

Si mirem la diferència entre el número total d’entrades al web (visites) i el número total d’usuaris que consulten el web (visitants) -un mateix usuari pot entrar diverses vegades, i un usuari col•lectiu (empresa, administració, associació) comptarà com un sol usuari-, les xifres globals de visitants són evidentment inferiors a les de visites: 1.946 visitants (2004) i 21.268 (2009); però el percentatge és encara més gran. Un 992 per cent, dada que denota fidelització d’una part dels usuaris al www.barrimina.cat, quan busquen informació del barri de la Mina i el seu Pla de Transformació.

 

Descàrregues àgils i ràpides
Pel que fa al nombre de megabytes descarregats, hi ha una pujada espectacular entre el 2007 i el 2008, exactament de 12.310 a 49.590 megabytes, respectivament, que l’any següent es recondueix fins a 34.222. Aquesta reducció del pes de les descàrregues de l’any 2009 respon a la voluntat del Consorci d’agilitzar el seu web al màxim, de manera que qualsevol de les descàrregues que el visitant vulgui fer no li suposi més de dos segons de temps. I, també hi ha contribuit la creació d’una estructura més dinàmica de la plana, que es va posar en marxa l’any 2006.

 

 L’any 2007 hi ha un punt d’inflexió en l’evolució de la plana web  del Consorci al gestionar-li un millor posicionament en els buscadors més importants d’Internet (Google i Yahoo), que contribueix definitivament a l’increment de la seva activitat. Resseguint els camins i autopistes de la xarxa digital es pot trobar el seu link a multitud de planes web, inclòs Wikipedia, Facebook i Skyscrapercity, així com diversos blogs i fòrums sobre urbanisme, per exemple. Des de fora del país els visitants accedeixen a la  informació sobre el barri de la Mina i el seu Pla de Transformació, a través del traductor automàtic de Google.

 

Del domini “.org” al domini “.cat”
La pàgina web va néixer amb el domini .org, que l’any 2007 va passar, juntament amb les adreces electròniques del Consorci, al domini .cat. Aquell mateix any es va procedir a una actualització integral de la documentació que penja del web i dels continguts base de la plana. Es va crear la hemeroteca, la galeria de fotos i la secció Contacta’ns. Aquesta última obre la plana a la participació ciutadana, a través de les seves consultes, opinions i propostes. La renovació va incloure la reestructuració de la secció Noticies, la reorganització de les Convocatòries i Anuncis oficials, i l’actualització dels enllaços del Consorci. I, per acabar amb l’any de la gran renovació de la pàgina web, es va decidir iniciar la gestió del nou servidor on des d’aleshores s’allotja la pàgina web del Consorci.

 

 

 Un web més operatiu
En base a l’evolució d’aquest creixement, aplicant criteris de rigor estadístic i considerant que la pàgina web del Consorci pot haver arribat a un punt de consolidació, les prediccions estadístiques per al 2010, situen el nombre de visites en 40.000, el de visitants en 25.000, el de planes web visitades en 350.000 i el de megabytes descarregats en 35.000. Aquestes xifres representen un creixement global de l’activitat del web del 8 per cent, i per àmbits: visites (15,5%), visitants (17,5%), megabytes descarregats (2,2%) i, l’únic percentatge que disminueix, les entrades a pàgines web (- 3,1%); com a resultat de la redistribució de diverses planes per fer més operativa la recerca dins el web, i estalviar temps i passes al visitant.

 

Les seccions més consultades són la història del barri, detalls del Pla de Transformació, la finalitat del Consorci, la secció on es publiquen totes les convocatòries oficials que corresponen a les licitacions públiques i la galeria de fotos. Un 80 per cent de les visites es fan des de la versió catalana, que és la d’inici, mentre que només un 20 per cent opta per fer el canvi a la versió en castellà. I, lògicament, per l’estructura i disseny de la pàgina, l’entrada al web porta al visitant directament a la capçalera de les noticies i l’agenda Anima la Mina.

 

Consorci del barri de la Mina