Atenció ciutadana

Atenció presencial sense necessitat de cita prèvia:
De dilluns a dijous de 08:30h a 14:00h i divendres de 08:30h a 13:30h
Telèfon de contacte: 934620020
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Consell de Govern El Consell de govern del Consorci del barri de la Mina va aprovar el passat dia, 24 d’abril, el canvi de presidència, que a partir d’aquell moment recau en la persona de la consellera d’Acció Social i Ciutadania del Govern de la Generalitat de Catalunya, Carme Capdevila.

.

 

 

 

 

Capdevila, que aquests dos últims anys ha exercit de vice-presidenta, mentre l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Jesús M. Canga, n’ha estat el president, ja va presidir el Consorci quan va ser nomenada consellera a finals del 2006. Així doncs, és la segona vegada que presideix el Consorci, d’acord amb els seus estatuts que estableixen l’alternança de càrrecs cada dos anys.

 

El relleu de càrrecs coincideix amb un context de crisi socioeconòmica que queda contemplat en el pressupost 2009 que també es va aprovar. Aquest preveu un increment dels recursos per als projectes dedicats a les persones amb majors dificultats per accedir al mercat laboral i fer front a l’escalada de l’atur que es pateix arreu. La inversió del 2009, corresponent al Pla d’acció social, és de 2,4 milions d’euros; dels quals, 600 mil euros (26%) són per fomentar la formació i la inserció sociolaboral; 400 mil euros (16%) per a la millora de la convivència i el civisme, i 300 mil (12%) per a polítiques educatives de col•laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Adrià.

 

Les grans xifres del pressupost
Els ingressos augmenten un 70,6%, 10,4 milions d’euros més respecte el 2008.

 • Ingressos totals, 2008: 14,7 milions d’euros
 • Ingressos totals, 2009: 25,2 milions d’euros

La Mina El capítol d’ingressos d’aquest pressupost suma a les aportacions de les administracions consorciades (Generalitat de Catalunya, Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona, i Diputació de Barcelona) 19,6 milions que s’ingressaran per via d’un préstec hipotecari d’un total de 46 milions d’euros, que es va aprovar el mateix dia, i que el Consorci de la Mina sol•licita amb l’autorització del Govern de la Generalitat per fer front a la construcció de 422 habitatges de protecció oficial. El Consorci és propietari de 4 finques al barri destinades a la futura construcció d’habitatges per al mercat lliure, la venda de les quals havia de finançar les obres dels nous habitatges de protecció oficial del barri. Vist, però, el context de crisi econòmica actual, s’esperarà a vendre un cop millorin els preus del mercat i, mentrestant, s’ha pres l’opció de demanar el préstec per garantir el calendari de la construcció dels habitatges socials destinats al reallotjament de les 338 famílies afectades per la transformació urbanística.

 

Principals ingressos
Els ingressos del pressupost del Consorci que aporten les administracions consorciades sumen un total de 3,7 milions d’euros, 1,9 milions més que el 2008, que representen un increment del 12,31%, i un 15,02% del pressupost total.

 • L’aportació principal i nova, respecte a pressupostos anteriors, són 2,1 milions d’euros del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per a la construcció de 7 promocions d’habitatge protegit al barri (422 pisos).

 

A aquesta nova aportació cal afegir-hi les subvencions procedents dels departaments de Treball i Medi Ambient i Habitatge, que comptabilitzen 872 mil euros.

 • Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya del Departament de Treball, per a la formació i la inserció sociolaboral: 396 mil euros.
 • Departament de Medi Ambient i Habitatge, per a la construcció d’habitatge protegit: 396 mil euros.
 • Plans d’ocupació del Departament de Treball: 80 mil euros.


La resta d’aportacions són les establertes en el moment de la constitució del Consorci, l’any 2000.

 • Generalitat de Catalunya: 159.291 euros.
 • Diputació de Barcelona: 372.725 euros.
 • Ajuntament de Barcelona: 214.278 euros.
 • Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 53.097 euros


Altres ingressos de menor quantia:
Reparcel•lació (1,6 milions d’euros (6,36%)), patrimoni (100 mil euros (0,4%)) i l’aportació dels veïns per a la instal•lació d’ascensors (93 mil euros (0,37%))
 

Principals despeses

 • Habitatge de protecció oficial

Habitatges Protecció oficial La despesa total del 2009 és de 25,2 milions d’euros. Dels quals, la partida més important (18,5 milions) va destinada a la construcció dels 422 habitatges de protecció oficial, que representa un 73,50% del total i un increment del 246,64% respecte l’any passat, en que es van gastar poc més de 5 milions d’euros per a l’inici de les obres al final de l’exercici.
La major part d’aquesta obra nova (a més dels pisos socials, es fan 456 places d’aparcament i 41 locals comercials) va destinada al reallotjament de les 338 famílies afectades per la transformació urbanística del barri, que preveu l’enderroc d’un edifici sencer d’habitatges i l’obertura de passos a través de dos grans blocs pantalla que barren el pas dels vianants, eliminant la planta baixa i els pisos primer i segon de la secció central de cadascun d’aquests edificis barrera.

 

 • Polítiques socials

 L’altre capítol important és el dedicat als programes socials (2,3 milions d’euros), un 9,38% del total de la despesa pressupostada. Ja que la transformació del barri de la Mina passa per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen, amb programes de formació i inserció sociolaboral, juntament amb serveis per a la conciliació de la vida familiar i laboral; la millora de la convivència i el civisme, capítol al que es destinen 400 mil euros; i suport a les polítiques educatives de la Conselleria d’Educació i del Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb les que el Consorci col•labora, des d’estratègies de treball comunes, amb projectes específics, (300 mil euros).
Un dels grans reptes de l’àmbit social dels propers anys, és la cohesió del barri, per integrar els veïns de sempre amb els nouvinguts, fent realitat la barreja d’habitatges protegits i lliures en un barri de major i nova dimensió territorial, resultat de la urbanització i requalitficació de l’antic polígon industrial en zona residencial, i la incorporació, de facto, d’una àrea nova d’habitatges corresponent al sector urbanístic C3. Per convertir-se en un sol barri que passarà de tenir 2.800 habitatges a un total de 4.100.
 

Nous equipaments i nous serveis

 • Biblioteca Font de la Mina. Entrada en funcionament, juny 2009.
 • 3a. fase i última de la instal•lació d’ascensors. Acabament, finals 2009, (1,4 milions d’euros)
 • Construcció església Evangèlica. Inici de les obres, finals 2009, (246 mil euros).
 • Construcció de places i urbanització d’espais lliures entre edificacions a mesura que s’acaben les obres d’equipaments i habitatges (407 mil euros).
 • Trasllat de la gasolinera (estiu 2009). En el solar que deixa està prevista la construcció d’un hotel (cadena H10)
 • Estimulació i dinamització del comerç tradicional del barri, per adaptar-se a la nova realitat: un barri amb més veïns i millor connectat amb el seu entorn; amb rojectes encaminats a enfortir el teixit comercial amb l’objectiu final de garantir la sostenibilitat dels negocis.
 • Construcció de nous equipaments socials: Centre d’Atenció Primària (CAP) –Departament de Salut- i Residència de gent gran i CRAE (residència menors tutelats per l’administració) –Departament d’Acció Social i Ciutadania-.

 

Consorci del barri de la Mina