La brigada de neteja i manteniment del Consorci ha dedicat aquest mes de setembre a fer diversos treballs de millora en espais comunitaris d’esbarjo. Coincidint amb el trasllat, aquest estiu, de la seu del Club de petanca La Mina al recinte annexa a la nova Zona esportiva, s’estan col•locant papereres i diversos bancs per seure al voltant de les vuit pistes de petanca que hi ha al costat del local de l’entitat.

.

 

 

També s’ha fet una neteja integral del mòdul de la Capsa dels Jocs situat al Parc del Besòs. S’ha desenteranyinat la cornisa, eliminat pintades i guixots de les parets i la decoració, reparats els llums i repintat. Aquests treballs tenen l’objectiu d’adecentar el mòdul, on es guarden les joguines que les famílies amb infants poden utilitzar mentre són al parc, abans de reparar els danys que la instal•lació ha patit en els últims mesos i sobretot durant l’estiu. La brigada també ha netejat a fons tot l’espai de sorra i gespa que hi ha al voltant de la Capsa dels Jocs.

 

 En un altre punt del barri, a la cruïlla entre l’avinguda Manuel Fernández Márquez i el carrer de l’ambulatori s’han col•locat diverses pilones per delimitar el petit solar que hi ha al costat de l’oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social, perquè no hi aparquin els cotxes. Aquest és part del terreny on, en un futur pròxim, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya hi construirà el nou Centre d’Atenció Primària, CAP La Mina, que ha de substituir l’actual del carrer del Mar.

 

Una feina de mai acabar
Paral•lelament, s’ha continuat amb els treball habituals d’aquesta brigada, que ocupa persones del barri per períodes de sis mesos, que d’aquesta manera adquireixen certa formació en l’àmbit de la jardineria, la neteja i el manteniment de l’espai públic, amb vistes a facilitar la seva inserció laboral. Pel que fa al manteniment del mobiliari urbà (papereres, bancs, fonts, plafons informatius ...) s’han polit i vernissat bancs, i s’han engrassat els panys de les papereres per facilitar el seu buidatge.

 

 Com a reforç de la brigada de neteja de l’Ajuntament, la brigada del Consorci fa la neteja diària d’alguns carrers i places, escombrant i arrencant les herbes dels escocells dels arbres i les zones d’aparcament -posant especial atenció a les zones escolars i parcs infantils- i eliminant les pintades de les parets.

 

Consorci del barri de la Mina