El pebMINA prepara la campanya “La Mina, Estiu Educatiu”. Un programa que reunirà totes les activitats de lleure socioeducatiu que oferirà el barri des de la seva xarxa d’entitats i serveis, públics i privats, per a infants, adolescents i joves els mesos d’estiu durant les vacances escolars.

 

 

 

Es tracta de reunir en un sol programa totes les activitats que es faran al barri, fent-ne una difusió conjunta, per facilitar que la informació més completa arribi a les famílies. Juntament amb l’organització d’espais educatius, com els patis oberts matí i tarda, durant els mesos que no hi ha escola. És un primer pas pensant en completar aquesta prova pilot amb el conjunt d’activitats que s’hi fan al llarg de tot l’any, amb la idea d’articular un territori d’aprenentatges que garanteixi a tothom oportunitats educatives fora del temps d’escola.

La iniciativa ve de la comissió de l’àmbit Model Educatiu a Temps Complet del pebMINA, en la línia de treball de l’Aliança 360, impulsada per la Fundació Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, que actualment compta amb una xarxa de 380 agents. Aquí s’hi agrupen ajuntaments i ens locals, centres educatius i professionals de l’educació, moviments de lleure, entitats esportives i musicals, grups de recerca i col·laboradors.

 

 

Educació a temps complet

Aquesta setmana en el marc de la II Jornada Tot Educació organitzada per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la coordinadora de l’Aliança 360, Marta Domènech, va insistir que “les polítiques educatives han de garantir l’educació a temps complet”. Això vol dir, que un cop l’horari lectiu de les escoles acaba, continuen els aprenentatges en múltiples formes que són tan vàlides i enriquidores com les de l’escola. Va explicar que quan hi ha experiències en que s’aposta per una oferta amplia, de qualitat i assequible de les activitats extraescolars, l’impacte individual i col·lectiu al cap de pocs anys es reflexa en una millora del rendiment acadèmic. Però, també en la predisposició a l’aprenentatge i la contribució a la cohesió social de la comunitat, alhora, que es redueixen desigualtats amb els grups més vulnerables en favor d’una major equitat.

Els reptes són: garantir l’accés del conjunt de famílies a les activitats, reequilibrar l’oferta, ara per ara, majoritàriament concentrada en l’esport i l’anglès, per promoure des de la vessant lúdica les arts plàstiques, la música, les tecnologies i el lleure socioeducatiu; revertir la tendència a l’abandó de les extraescolars un cop s’inicia la secundària; i vincular aquestes activitats a la vida associativa i comunitària.

 

 

 

Ecosistema educatiu local

La solució passa, segons Domènech, per “l’ecosistema educatiu local al servei de l’equitat”, que connecta un temps i un espai amb els aprenentatges a l’abast i els agents educatius que l’aporten, i, tot plegat, es materialitza en el “currículum de ciutat que és una oportunitat per connectar les experiències educatives d’un territori”, va dir. Sant Adrià participa en el moviment pel currículum de ciutat, on l’objectiu final és -segons l’Aliança 360- “que cada persona exerceixi una ciutadania plena que, més enllà de tenir les necessitats bàsiques cobertes, requereix poder participar conscientment i de manera autònoma en la vida de la comunitat, i per això cal tenir competències personals, socials i emocionals que van molt més enllà del coneixement acadèmic d’àmbits concrets. (...) Un currículum de ciutat permet oferir més temps d’aprenentatge, més valuós i amb més equitat, i millorar les trajectòries educatives d’infants i joves per ser ciutadans de ple dret.” Parlem de competències transversals per a la vida que sovint s’aprenen de manera inconscient a partir de la relació amb altri.