L’equip de la brigada de manteniment i neteja del Consorci acull des d’aquesta setmana un grup de vuit treballadors del total de 25 persones aturades que ha contractat l’Ajuntament de Sant Adrià gràcies a la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat, que es va atorgar a finals del 2016.

 

 

 

 


El pla s’adreça a les persones en situació d’atur no preceptores de prestacions o subsidi d’atur i preferentment que siguin major de 45 anys. Donant prioritat a les més grans de 55 anys que no tinguin la cotització suficient per a què se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys. I, també a les persones beneficiaries de la renda mínima d’inserció, donant preferència al col·lectiu femení amb càrregues familiars, i a les que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de percepció de la prestació de la Renda Mínima d’Inserció. Amb tot plegat es tracta d’augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l’atur mitjançant la combinació de formació i accions de treball real, per millorar coneixements, competències i aptituds amb una perspectiva personal, cívica i social. De tal manera que el pla preveu un programa de formació obligatori d’entre 80 i 200 hores que s’impartirà durant el contracte de treball i dins de l’horari laboral, que els ha de conduir a la obtenció d’un certificat de professionalitat.


Perfils laborals de peó, administratiu i tècnic
Les tasques a desenvolupar dins són diverses. En el cas, de les vuit persones que s’han incorporat a la brigada del Consorci, fan feines de desbrossat d’escocells, parcel·les i aparcaments localitzats en distints punts del barri, neteja de cels oberts en edificis d’habitatges i reparacions del mobiliari urbà. La resta de treballadors que han estat beneficiaris d’aquest pla d’ocupació treballen donant suport a les activitats organitzades per l’Ajuntament. Hi ha divuit peons que faran feines d’obra, supressió de guixots a la via pública, repintada de mobiliari urbà i jardineria. Contribuiran a l’arranjament de de voreres, a la recollida de xeringues de l’espai públic, i puntualment a la neteja de carrers, zones industrials, instal·lacions municipal i patis d’escoles.

 

     


Al mateix temps s’han contractat dues persones per fer tasques d’auxiliar de biblioteca, classificació de documents i atenció al públic. Una de les persones contractades farà l’acompanyament a la creació d’una associació empresarial, analitzarà els locals comercials sense activitat, alhora que haurà de participar en la dinamització del sector i plantejar propostes per a la seva consolidació. Hi ha un tècnic auxiliar que treballarà en el pla estratègic de la ciutat, recollint documentació, establint contacte amb professionals i agents social per mirar d’implicar-los en els futurs projectes de transformació del municipi, i suport als projectes de l’Àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament.


El programa de treball i formació també ha previst les figures d’una auxiliar administrativa i una tècnica coordinadora que es fan càrrec del seguiment administratiu del propi programa, juntament, amb el contacte amb proveïdors i serveis municipals. La tècnica coordinadora ja va estar donant suport al procés de selecció i un cop en marxa el pla d’ocupació porta la gestió de personal, del programa de formació i la justificació de la subvenció corresponent.

Consorci del barri de la Mina