images/cabecera/4.jpg

Licitacions 07

ANUNCI del Consorci del Barri de la Mina, sobre concurs públic per a la licitació d'un contracte de serveis. (Pàg. 48009)

 

  Plec de clàusules administratives.doc

  Plec de prescripcions tècniques.pdf

Consorci del barri de la Mina
.
ANUNCI del Consorci del Barri de la Mina, sobre concurs públic per a la licitació d'un contracte de serveis. (Pàg. 48011)

 

  Plec de clàusules administratives.doc

  Plec de prescripcions tècniques.pdf

Consorci del barri de la Mina
.
ANUNCI del Consorci del Barri de la Mina, sobre concurs públic per a la licitació d'un contracte de serveis. (Pàg. 48013)

 

  Plec de clàusules administratives.doc

  Plec de prescripcions tècniques.pdf

   DOGC núm. 5012 - 20/11/2007 (Pàg. 48013)

 

Consorci del barri de la Mina
.

Serveis i entitats del Consorci de la Mina

Anima La MinaAnima La Mina - Agenda d'informació del barri 

Descarregar