images/cabecera/4.jpg

Licitacions 07

Anunci del Consorci del Barri de la Mina, sobre concurs públic per a la licitació d'un contracte de serveis.

 

  Plec de clàusules administratives.doc

  Plec de prescripcions tècniques.pdf

  DOGC núm. 5012 - 20/11/2007 (Pàg. 48016)

Consorci del barri de la Mina
.
Anunci del Consorci del barri de la Mina, sobre el concurs públic per a la licitació d'un contracte de serveis (Pàg. 48018).

 

  Plec de clàusules administratives.doc

   DOGC núm. 5012 - 20/11/2007 (Pàg. 48018).pdf

  Plec de prescripcions tècniques.pdf

 

Consorci del barri de la Mina

 

 

 

.
ANUNCI del Consorci del Barri de la Mina, sobre concurs públic per a la licitació d'un contracte de serveis. (Pàg. 48017)

 

  Plec de clàusules administratives.doc

  Plec de preescripcions tècniques.pdf

  DOGC núm. 5012 - 20/11/2007 (Pàg. 48017).pdf

  
Consorci del barri de la Mina
.

Serveis i entitats del Consorci de la Mina

Anima La MinaAnima La Mina - Agenda d'informació del barri 

Descarregar