La Xarxa de serveis sociolaborals del Consorci organitza un Speed Job Dating per a les persones que segueixen itineraris d’inserció de recerca de feina o millora de les condicions laborals. Aquesta és una nova tècnica de selecció de personal que cada cop més utilitzen les empreses.

Es basa en entrevistes ràpides, simultànies i consecutives mitjançant les qual la companyia fa una primera cribra entre les persones candidates als llocs de feina que ofereix, i aquestes tenen l’oportunitat de defensar la seva vàlua per a determinada posició. Hi ha un temps fixat d’entre 5 o 10 minuts, després dels quals es canvia de seleccionador.

Prèviament a la celebració d’aquesta activitat totes les persones participants havien practicat les tècniques que ajuden a afrontar en les millor condicions aquesta mena de processos. Aquest dia, però, es va muntar una “escenografia” el més semblant a la que es poden trobar en el món laboral real i van ser entrevistats per tècnics de la xarxa que no coneixen. Aquests van adoptar diferents perfils que els treballadors poden trobar-se davant un seleccionador professional. N’hi ha que faciliten i poden ajudar a superar el neguit i els nervis inicials, i d’altres que fan tot el contrari.

 

 

 

Els consell bàsics que se’ls dona són:

  • Conèixer amb detall l’empresa a la qual et presentes, havent-te informat bé prèviament.
  • Tenir molt clares les teves capacitats i habilitats laborals i, sobretot, què hi pots aportar que s’ajusti a les seves necessitats.
  • Saber explicar perquè vols treballar-hi.
  • Preparar respostes a possibles preguntes de qui fa l’entrevista.
  • I, saber gestionar bé el temps per poder explicar el que més t’interessa.

Per això és molt important assajar força per poder explicar de manera resumida, però, clara la trajectòria laboral de cadascú sense passar angunies i nervis, evitant projectar una imatge d’inseguretat. És convenient no utilitzar frases gaire llargues ni estendre’s massa en les respostes. Si a qui entrevista li interessa ja preguntarà. L’altre bon consell és pensar en causar bona impressió al primer cop d’ull. En aquesta mena de processos la primera impressió és molt important, perquè el temps és breu i no hi ha oportunitat de reconduir-la.

 

  

 

A l'experiència pilot que es va fer a l'Espai Cultural Font de la Mina, es feien cinc entrevistes a cadascuna de les quinze persones que hi van participar. I l’equip de la xarxa format per divuit tècnics, va fer les entrevistes. Hi van participar els set serveis que conformen la xarxa, més el servei de prospecció d’empreses que en va ser l’organitzador. Prospecció estableix contactes amb el teixit empresarial per buscar la seva col·laboració amb la resta de serveis de cara a programes de pràctiques i accés a processos de selecció per a les seves ofertes i borses de treball.

Ha estat un primer contacte amb la tècnica de l’Speed Job Dating que a més de servir de primera pràctica per a les persones que busquen feina mitjançant la xarxa del Consorci, també ha suposat un aprenentatge per a l’equip tècnic que ara pot perfilar millor les activitats de formació i orientació.

Consorci del barri de la Mina