Atenció ciutadana

Atenció presencial sense necessitat de cita prèvia:
De dilluns a dijous de 08:30h a 14:00h i divendres de 08:30h a 13:30h
Telèfon de contacte: 934620020
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

El Servei  d’Informació i Orientació Laboral, SIOL-Mina, eix vertebrador de la Xarxa de Serveis Sociolaboral del Consorci del barri de la Mina, esdevé la porta d’entrada de les persones residents a Sant Adrià de Besòs, especialment residents al barri de La Mina, que cerquen feina o volen millorar la que tenen.

 

 

 

La missió del SIOL-MINA és posar a disposició un servei obert, sensible, professional i en constant evolució, de les persones que desitgen millorar el seu accés al mercat laboral i les seves condicions laborals; atenent de forma personalitzada i adaptant de forma continua les accions i procediments més adequats  per respondre a les tendències i exigències del mercat laboral actual.

El SIOL es la porta de entrada als demés serveis de la Xarxa, on a través d’entrevistes inicials d’ocupabilitat, s’estableix conjuntament amb la persona el seu punt de partida en relació amb les seves expectatives i la realitat del mercat de treball. Es consensua amb la persona una derivació a un dels serveis especialitats de la Xarxa, o bé es continua al SIOL-MINA el seu itinerari individualitzat.

En aquest sentit, i en conseqüència, la finalitat –i objectiu principal del SIOL-MINA- és: “Acollir, informar i orientar a les persones demandants d’ocupació del Barri de La Mina, inscrites al Servei d’ocupació de Catalunya, i que requereixen orientació i suport per a la inserció en el mercat de treball, o per la millora de feina.”

La seva metodologia es basa en posar la persona en el centre del seu procés d’inserció, entenen que n’ha de ser el protagonista i que se n’ha de responsabilitzat i implicar, perquè només així podrà reeixir en el seu objectiu. En aquest sentit la metodologia segueix tres fases claus:

  • L’ACOLLIDA. Primer contacte on s’informa de la finalitat del servei, documentació necessària, document d’identificació i full de demandant d’ocupació SOC,  assignant la 1ª entrevista amb un/a tècnic/a d’orientació.
  • L’ORIENTACIÓ. Entrevista/tes ocupacional amb el/la tècnic/a d’orientació on s’analitza conjuntament la trajectòria formativa i laboral per arribar a un primer diagnòstic ocupacional, i consensuar entre la tècnica i l’usuari/a, l’itinerari d’inserció a seguir.
  • LA DERIVACIÓ. De mutu acord amb la persona demandant i segons el perfil personal i laboral i el grau d’autonomia en la recerca de feina, es deriva a un o altres serveis de la Xarxa Laboral adients. En cas que no sigui possible cap derivació queda com a Pla de Treball del SIOL per a itinerari d’inserció laboral.

A tall d’exemple de la dinàmica i capacitat de SIOL-MINA com a porta d’entrada de la Xarxa Laboral del Consorci, l’any 2016 van ser ateses i informades al servei 628 persones, de les quals 320 es van vincular a itineraris d’inserció. La diferència de 308 persones no vinculades es deu a diferents casuístiques no relacionades amb la recerca de feina com per exemple: demanda d’informació per gestionar ajudes, demanda d’informació per gestionar documentació telemàtica, informació sobre futures convocatòries de treball i formació per part del municipi, informació sobre recursos diversos del barri, etc...

De les 320 persones incorporades a processos individuals d’inserció, amb 220 s’ha consensuat la derivació al serveis especialitzats de la Xarxa, i les 100 restants han seguit el seu itinerari al SIOL-MINA, que sumats als processos de persones de l’any 2015 encara vigents, han donat com a resultat que 193 persones han fet el seu pla de treball al SIOL-MINA amb suport i acompanyament de les tècniques d’orientació i inserció del servei.

De les 193 persones vinculades al SIOL 75 persones van trobar feina amb el suport de les tècniques del SIOL, i la resta van iniciar diferents itineraris laborals i/o formatius per millorar les seves competències professionals. És així com el SIOL-MINA va finalitzar el 2016 amb una taxa d’inserció del 36%.

SIOL-MINA: com a referent al barri

Al llarg dels 15 anys en què el SIOL-MINA està al servei del barri, es pot afirmar sens cap mena de dubte que és un referent al barri de la Mina, tant pel coneixement que l’equip de professionals – amb molts anys d’experiència- tenen de la població que viu al territori, com de les diferents entitats i agents socials que en deriven persones, que requereixen una atenció especial en les accions de cerca de feina.

El SIOL-MINA i l’equip de professionals, treballen coordinadament amb tots els serveis i entitats del territori, fent un autèntic treball en xarxa atès que entenen que per a què la intervenció sigui integral cal estar en contacte i coordinar-se amb els agents del territori, tant se serveis socials, de salut, educatius, comunitaris...

Per tot això, a totes aquelles persones en situació d’atur o millora de feina, que busquin suport i recursos, poden apropar-se al SIOL-MINA (al costat de correus) on trobaran professionals que poden ajudar a  augmentar les possibilitats d’incorporar-vos a un lloc de treball o a millorar-ne el que es té.

Consorci del barri de la Mina