Atenció ciutadana

Atenció presencial sense necessitat de cita prèvia:
De dilluns a dijous de 08:30h a 14:00h i divendres de 08:30h a 13:30h
Telèfon de contacte: 934620020
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

El volum de les subvencions atorgades pel Consorci al llarg del període 2001-2012 a les entitats que treballen al barri de la Mina supera els dos milions d’euros (2.346.352,90 €). L’anomenada subvenció genèrica s’emmarca dins els programes socials del Pla de Transformació, concretament, als orientats a àmbit de la participació i el desenvolupament comunitari, i al del suport social i educatiu. Entitats de caire educatiu, social, cultural i esportiu que estan al servei de la comunitat del barri, han tirat endavant les seves activitats comptant amb aquestes partides anuals. La subvenció atorgada el 2012 va ser de 55.050 euros i la convocatòria d’aquest 2013 és de 53.595 euros.

.


En aquesta darrera fase del Pla de Transformació (2011-2015) el Consorci ha d'anar derivant de manera paulatina els seus projectes. Així, doncs, d’acord amb aquestes previsions està aplicant una disminució gradual de les seves inversions. Per tal de garantir la continuïtat de les entitats del barri, més enllà de l’existència del propi Consorci, està promovent la recerca autònoma de recursos alternatius i l’accés a convocatòries ordinàries previstes per les diverses administracions competents en els àmbits d’actuació de cadascuna d’aquestes entitats. Per aquest mateix motiu des de l’exercici 2009, el finançament a les entitats sense ànim de lucre del barri de la Mina, no supera el 75% del cost del projecte presentat i subvencionat.
Els objectius de la subvenció genèrica han estat els de reforçar el teixit associatiu existent i afavorir una millor interrelació entre aquest i la pròpia administració, buscant una major implicació i participació dels membres de la comunitat. De les 27 entitats, que han participat d’aquesta subvenció, deu d’elles pertanyen a l’àmbit de la participació i el desenvolupament comunitari, les subvencions de les quals sumaven, al tancament del 2012, un total de 974.179,15 €. D’aquestes, les partides més importants han estat les de l’Associació de veïns/es (342.573 €) i la Plataforma d’entitats i veïns/es (356.157 €), que representen un 30% de la subvenció genèrica. L’objectiu ha estat que poguessin liderar el desenvolupament d’un projecte comunitari orientat a reforçar el teixit associatiu del barri, per a la qual cosa han disposat dels seus propis tècnics, contractats a càrrec de la subvenció del Consorci. Tant una entitat com l’altra han de complir al barri una funció aglutinadora i dinamitzadora de la seva comunitat, a més, de mantenir una estreta vinculació i seguiment del desenvolupament del Pla de Transformació.
La resta de les entitat subvencionades en l’àmbit del desenvolupament comunitari han rebut partides menors que van des dels 74 mil euros destinats al Col•lectiu d’alfabetització als 9 mil euros de l’Arxiu històric, que representen percentatges del 3,16% al 0,40% sobre el total de les subvencions.

     

Suport social i educatiu
Pel que fa a l’àmbit del suport social i eductiu que engloba les entitats dedicades a l’educació, ja sigui formal com no formal (educació en el lleure), el total de les subvencions sumen 1.372.173,75 €. La més important ha estat la de l’Associació Casal Infantil, amb 364.341,23 euros acumulats fins el 2012, però que actualment depèn al 100% del departament de Benestar i família de la Generalitat. En un segon nivell hi ha: el Grupo Unión (211.546,97 €) que gestiona diversos serveis i projectes sota el paraigües de la parròquia de les Neus, el Centre Cultural Gitano (210.131,64 €) que anualment organitza el Concurs de Cante Flamenco i duu a terme diverses activitats de formació, i Ràdio La Mina (184.081,20 €), que és única emissora que hi ha al municipi de Sant Adrià de Besòs. La resta d’entitats d’aquest àmbit tenen subvencions de menor quantia que van dels 65,8 mil € de l’Associació Cultural Cristiana, als 6,7 mil € que ha rebut l’Hermandad Rociera Virgen de la Rocina, que representen el 2,80% i el 0,29% respectivament de la subvenció genèrica (2001-2012).

Per a més informació consulteu quadre de detall.

Consorci del barri de la Mina