Aquest 2013 el Consorci destinarà més d’un milió cent mil euros (1.113.764,11 €) als diversos programes de l’àmbit social que duu a terme per promoure la formació i la inserció sociolaboral, la millora de la convivència, l’espai públic i el civisme, el suport social i educatiu a les entitats de la Mina, la conciliació de la vida familiar i laboral, el desenvolupament econòmic local, i la participació i el desenvolupament comunitari.

.