images/cabecera/4.jpg

Altres 07

Membres de la  mesa de contractació
 
President: el vice-president del Consorci
Substitut: la persona que representa les funcions gerencials del Consorci

Secretari: una persona llicenciada en dret de l’assessoria jurídica del Departament d’Acció Social i Ciutadania, designada pel cap de l’assessoria

Interventor: l’interventor del Consorci, al qual pot substituir una persona adscrita a la intervenció designada per l’interventor del Consorci

Vocal: una persona designada per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Vocal: una persona designada per la direcció general d’actuacions Comunitàries i Cíviques del Departament d’Acció Social i Ciutadania

Vocal: la persona representant de l’exercici de les funcions gerencials del Consorci, que pot ser substituïda pel Cap de l’Àrea Econòmica del Consorci
 
Vocal: Cap de l’Àrea Econòmica del Consorci que pot ser substituït per una persona designada per aquest.
 
.

Serveis i entitats del Consorci de la Mina

Anima La MinaAnima La Mina - Agenda d'informació del barri 

Descarregar