images/cabecera/4.jpg
Anunci per la contractació del servei "Centre d'Orientació Medi Ambiental (COMA)" del barri de la Mina de Sant Adrià de Besós.
.

 Plec de condicions tècniques.pdf
 Plec tipus de cláusules administratives.pdf
 DOGC núm. 4816 pàg. 4741

Serveis i entitats del Consorci de la Mina

Anima La MinaAnima La Mina - Agenda d'informació del barri 

Descarregar