images/cabecera/4.jpg

Adjudicacions 07

Adjudicació d'obres d'un centre de transformació per a l'edifici en construcció de la Biblioteca-Centre Cultural del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

 

 

descàrrega del document en format PDF
.

Essent que mitjançant resolució de l'òrgan de contractació de data 27 de febrer de 2007, el concurs convocat per un servei pel projecte Centre d'Orientació Medi Ambiental (COMA) del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, pel preu de 35.000€ a  l'empresa LA TORNA, amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.

.

Essent que mitjantçant resolució de l'òrgan de contractació de data 27 de febrer de 2007, el servei de Dinamització Juvenil "Zona Jove" al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs s'adjudicat a l'entitat Lúdic 3, SCCL per l'import de 41.610,95€ amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.

.

Serveis i entitats del Consorci de la Mina

Anima La MinaAnima La Mina - Agenda d'informació del barri 

Descarregar