La data d’entrada en funcionament prevista és el mes de setembre del 2015. Així que manca poc més d’un any perquè les àrees d’arquitectura, enginyeria i tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es traslladin al costat del barri de la Mina, al front litoral de Sant Adrià de Besòs. I, és d’esperar que amb la seva presència generin nova activitat a la zona.

 

 

 

.

En paraules del regidor d’Educació, Gregorio Belmonte, “el campus del Besòs és un dels grans projectes per a la nostra ciutat, que ha de contribuir a la recuperació de la zona i al seu creixement econòmic”. Belmonte va fer aquestes declaracions en el marc de la Setmana de l’orientació professional i acadèmica, durant l’acte de presentació del programa d’estudis de la UPC per al curs vinent, als alumnes de batxillerat de la ciutat, i les visites guiades a les instal•lacions del IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) i a les obres del futur campus universitari que promou la Fundació b-TEC.

   

Docència, investigació i empresa
Aquest campus interuniversitari de nova creació està cridat a ser un pol d’innovació i transferència de tecnologia i coneixement, alhora que punt d’interrelació entre la universitat, l’empresa i les administracions, per generar valor transformant el coneixement en activitat econòmica, tal com s’exposa a la seva memòria d’activitats (2012). “A través del Campus –diu aquest recull- es promou un model universitari basat en l’impuls de la recerca al voltant d’eixos prioritaris com l’energia, l’enginyeria química i de materials, i la tecnologia biomèdica”. Es tracta de potenciar els lligams entre la recerca i la innovació enfocats cap el sector productiu. En conseqüència s’hi traslladaran alguns dels grups de recerca i desenvolupament més rellevats de la UPC, com tres centres TECNIO, dedicats a l’àmbit de la tecnologia biomèdica, de materials i industrial. També hi tindrà la seva seu i instal•lacions l’IREC, membre de la xarxa CERCA, que agrupa els centres de recerca de Catalunya, referent en l’àmbit de l’energia, i que compartirà edifici amb la UPC.

El KIC InnoEnergy a la Península hi tindrà la seva seu, el Centre Iberia (CCI), dedicat a activitats d’innovació, creació d’empreses i iniciatives d’educació en el camp de l’energia sostenible. Mentrestant, la Fundació b-TEC, encarregada de liderar el disseny, organització i gestió del campus Diagonal-Besòs, així com d’impulsar-ne els continguts implicant-hi l’administració, les universitats i el món empresarial, treballa per atraure altres projectes, grups i centres públics i privats d’investigació i transferència en energia per crear un espai d’excel•lència en investigació dins l’àmbit internacional. Paral•lelament, el projecte Barcelona Key té l’objectiu de convertir el Campus i el territori del Besòs en un motor de desenvolupament econòmic basat en el coneixement i la investigació, atraient projectes d’inversió relacionats amb la recerca, l’activitat empresarial de valor afegit i projectes acadèmics internacionals de primer ordre, per reforçar el paper de Barcelona i Catalunya com a eix econòmic i de coneixement. I, s’ubicaria en diversos edificis del futur Campus.

   

En una primera fase s’aixequen tres edificis per allotjar l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), l’IREC i la UPC, i grups de recerca d’enginyeria de materials de construcció i química. En total aquest nou campus té una superfície de 148.266m2 de sostre edificable sobre rasant i s’estructura en dotze edificis, dels quals set seran d’ús universitari i la resta per a institucions i empreses amb activitats d’R+D+I (recerca + desenvolupament + innovació). Es preveu que acollirà més de 6.000 estudiants i professors, gairebé 1.000 investigadors i 5.000 persones vinculades a les empreses.

Consorci del barri de la Mina