1.- Memòria i publicacions

En aquest apartat hi trobareu:

 

•La Memòria anual d’activitats, on us presentem els resultats dels diversos projectes i actuacions del Pla de Transformació del barri de la Mina corresponents al darrer exercici.

 

•Publicació del Consorci del barri de la Mina editada, l’any 2008, amb motiu de la celebració a la Mina, el mes de maig d’aquell any, del VIIIè. Comitè de Seguiment del Programa URBAN del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a l’Estat Espanyol.

 

•I, “l’hemeròteca” on guardem els 7 números del Butlletí Informatiu del Pla de Transformació del barri de la Mina que cobreixen el període octubre 2003 – desembre 2007.

 

.