Rambla de la Mina amb les noves parcel·les on es construiran els pisos socials.

 

El Consorci inicia la construcció de 412 habitatges socials

 

 Els diversos eixos d’inversió per al Pla de transformació del barri de la Mina per aquest 2008 sumen un total de 14,7 milions d’euros, que ha aprovat en sessió plenària el consell de govern del Consorci, celebrat aquest dimecres, 30 de gener. La partida més important i significativa és la destinada a l’inici de la construcció d’habitatge social, que aquest any rebrà 5,3 milions d’euros, un 36,17% del total de la despesa.
Durant la reunió d’avui també s’han aprovat el pla d’actuacions per aquest exercici, la memòria d’activitats i resultat de la gestió econòmica de l’any 2006, i una modificació dels estatuts del Consorci.
El consell ha estat presidit per l’alcalde de Sant Adrià de Besòs i actual president del Consorci del barri de la Mina, Jesús María Canga, i la consellera d’Acció social i Ciutadania, Carme Capdevila, com a vice-presidenta del Consorci.
La despesa global dels pressupostos del Consorci aquests dos últims anys tendeix a reduir-se. Això és perquè els capítols que fins ara han demanat més inversió –projecte de reparcel•lació, urbanització de carrers i construcció de nous equipaments socials, educatius, culturals i esportius- van quedant enllestits o estan en fases molt avançades.

 

Consell General presidit per l'alcalde, Jesús M. Canga,

 i la consellera Carme Capdevila. 

Habitatge Social

 

El projecte de reparcel•lació previst al Pla Espacial de Reforma i Millora del barri de la Mina (PERM) preveu la construcció de 1.145 nous habitatges, dels quals 412 són de protecció oficial i la resta, 733, per al mercat lliure. Els primers pisos d’iniciativa privada s’estan acabant de construir en algunes de les noves parcel•les delimitades a la zona on abans hi havia el polígon industrial del barri que s’ha enderrocat. El projecte preveu la barreja d’habitatge social i lliure, tant a la Mina industrial, com al bell mig del barri, d’on han desaparegut els antics equipaments escolars i esportius. Les promocions d’habitatge públic s’iniciaran aquest estiu i és previst que estiguin acabades a mitjans de 2010. El Consorci ha encarregat les obres de construcció a l’INCASOL.
La majoria dels pisos socials que es faran a la Mina es destinen a les famílies afectades per la remodelació urbanística del barri que preveu l’enderroc d’un bloc sencer i l’operació de partir per la meitat, tres dels grans blocs d’habitatges de la zona de la Mina Nova.
Juntament amb l’Ajuntament de Sant Adrià, el Consorci ha constituït una comissió amb els veïns afectats, on també hi participen l’Associació de Veïns, una representació de les entitats i de la comunitat gitana del barri.

 

També és important la despesa destinada a la urbanització d’espais públics, que amb 3 milions d’euros, representa el 20,62 % del total de les inversions.

 

Inversió en la transformació social

 

El pla d’actuació social dirigeix els seus esforços a donar un gir significatiu a la qualitat de vida de la població. La despesa social prevista per al 2008, 2,5 milions d’euros (16,9%), és la tercera més important del pressupost que s’ha aprovat avui. Inclou els programes de formació i inserció sociolaboral, desenvolupament econòmic local, suport social i educatiu, conciliació de la vida familiar i laboral, millora de la convivència i el civisme, participació i desenvolupament comunitari i espai públic i civisme.

 

Inversió per capítols

 

Pla d’actuació social:

 • Formació i inserció sociolaboral: 610 euros (24,30%)
 • Suport social i educatiu: 332 mil euros (13,26%)
 • Espai públic i civisme: 295 mil euros (11,77%)
 • Participació i desenvolupament comunitari: 234 mil euros (9,32%)
 • Millora de la convivència i el civisme: 359 mil euros (14,31)

 

Equipaments:

 • Biblioteca-Centre cultural: (481 mil euros)
 • Parròquia i Centre d’activitats socioeducatives: (277 mil euros)
 • Polisportiu-Sala multifuncional: (293 mil euros)
 • Església Evangèlica: (398 mil euros)

 

Accessibilitat als habitatges i rehabilitació:

 • Dotació ascensors 2a. i 3a. fases: ( 963 mil euros)
 • Millores accessos a porteries: (144 mil euros)
 • Rehabilitació edificis: (263 mil euros)

 

La partida més important del capítol, urbanització d’espais públics, és el subministrament elèctric del Projecte de reparcel•lació (896 mil euros), contempla a més, entre altres:

 • Rambla de la Mina (fase final): Per la rambla circularà el tramvia del Besòs permeten l’enllaç de les línies T4 i T5. Urbanització i pavimentació de colors (369 mil euros)
 • Espais lliures. (1 milió d’euros)

 

Fonts de finançament

 

El finançament de les diverses actuacions del Consorci del barri de la Mina per a l’exercici de l’any en curs prové de:

 • Administracions consorciades (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona): 1,8 milions d’euros (12,31%)
 • Comunitat europea: 263 mil euros (1,78%)
 • Projecte de reparcel·lació: 12,3 milions d'euros (83,38%)
 • Programa ascensors –pagament que correspon als veïns, un 20% del total-: 148 mil euros (1,01%)
 • Ingressos patrimonials: 225 mil euros (1,52%)

 

Carrer Mar, a l'esquerra al fons, les primeres promocions de pisos per al mercat lliiure.

 

Finançament europeu: Tancament de la Subvenció global

 

Un total de 2.773 persones en risc d’exclusió s’han beneficiat dels programes d’inserció sociolaboral, amb un resultat de 1.763 persones que han trobat feina. Han estat cinc milions d’euros invertits directament en la comunitat de la Mina al llarg de sis anys durant el període 2001-2007. El finançament ha estat compartit entre la Comunitat europea, que n’ha aportat el 45% i el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat (55%).
Aquest programa es va tancar amb l’exercici passat. De cara al 2008 la continuïtat dels programes corre a càrrec del recursos propis del Consorci, mentre s’estudia una possible contribució del Departament de Treball de la Generalitat.

Consorci del barri de la Mina
.