El projecte ROMAin de la Comunitat Europea que ha coordinat la secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya ha conclòs els seus dos anys de treball amb la presentació de la Guia de bones pràctiques per a la inclusió social del poble gitano a Europa. El Consorci del barri de la Mina hi ha participat com a soci del projecte, juntament amb nou socis més, per aportar-hi la seva experiència de treball en l’àmbit sociolaboral i educatiu amb la comunitat gitana que viu en aquest barri de Sant Adrià de Besòs.

 

L’objectiu del projecte comunitari és la inclusió social del poble gitano a Europa amb l’aval d’experiències contrastades d’èxit. Per tant, la feina principal dels socis del projecte entre els que hi ha administracions públiques (locals i autonòmiques) de Catalunya, el País Basc i Andalusia, organitzacions no governamentals, la Universitat de Barcelona i xarxes d’associacions europees amb seus a Romania, Bèlgica i Finlàndia, ha estat la recerca d’experiències que en la seva aplicació i intervenció han estat efectives i permeten extrauran criteris d’actuació i metodologies de treball per a futures intervencions.

 

Col•laboració i implicació
La guia que es va presentar a Barcelona, el passat dia 6 de setembre, és una ajuda per al treball amb la població gitana, i en les seves conclusions estableix que, per a què les actuacions dirigides a la inclusió social de la comunitat gitana siguin efectives han de comptar amb:

  • La col•laboració entre diferents associacions, autoritats locals, associacions gitanes, organitzacions socials i universitats.
  • La implicació de la comunitat gitana
  • La inclusió d’una perspectiva de gènere, és a dir, comptar des del primer moment i sempre amb la dona gitana que és el motor de canvi de la seva comunitat.
  • La professionalitat i la participació voluntària.
  • La lluita contra la imatge negativa i els prejudicis.
  • La promoció del diàleg intercultural.
  • La denúncia de l’exclusió, la defensa dels drets i la transformació social.
  • La lluita contra la pobresa promovent la qualitat i la igualtat d’oportunitats.
  • I, la promoció d’una educació de qualitat.

 

Si partim de que la integració social significa poder tenir un ple paper en la societat en termes econòmics, socials, i polítics; el projecte ROMAin va plantejar la importància d’examinar cada àrea social amb deteniment per identificar experiències que puguin ser utilitzades com a exemples positius i ajudar al disseny de futures intervencions. Aquestes àrees específiques son: l’educació, l’ocupació, el gènere, la sanitat, l’habitatge i la participació.

 

Pel que fa a l’aportació del Consorci del barri de la Mina, es van donar a conèixer les experiències de bones pràctiques desenvolupades al barri en diferents àmbits de la intervenció social i els seus resultats.

 

Consorci del barri de la Mina

 

.