Contractació del servei pel Projecte Club de Feina del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Codi d'expedient: SS-008/11

Tipus d'expedient: Ordinàri

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Obert

Pressupost bàsic de licitació: 31.421,00 € sense IVA.

Termini d'execució: Sis mesos, pel període de gener a juny de 2011, prorrogable per sis mesos fins el desembre de 2011.

Valor estimat del contracte: 62.842,00 € sense IVA, amb l'eventual pròrroga inclosa

Termini de presentació de les ofertes: Fins les 12,00h del dia 15/11/2010

 

Descàrrega d'arxius:

Plec de clàusules administratives.pdf

Plec de prescripcions tècniques.pdf

Ànnex A, B i C.doc

DOGC - núm. 5745 - 29/10/2010

.