Obres d'urbanització de la vorera de la Rambla de la Mina, entre els carrers Ponents i Cristòfol de Moura al barri de la Mina

 

Aquestes obres estan incloses dintre de l’actuació del Projecte Integrat de Regeneració Urbana del barri de la Mina; el qual està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) pel període 2007-2010. 

 

Codi d'expedient: BB-002/09

Tipus d'expedient: Ordinàri

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Negociat sense publicitat

Pressupost bàsic de licitació: 76.963,58€ sense IVA (89.227,75€ IVA inclòs)

Durada del contracte: El termini previst per a l'execucuó de les obres es de dos mesos i una garantia d'un any a comptar des de a data recepció de les obres.

Valor estimat del contracte: 76.963,58€ sense IVA (89.227,75€ IVA inclòs)

Data de publicació adjudicació definitiva: 02 de juliol de 2009

Data d'adjudicació del contracte definitiu: 02 de juliol de 2009.

Import d'adjudicació definitiva: 75.847,61€ sense IVA, 87.983,23€ IVA inclòs

Empresa adjudicataria: Eurcatalana Obres i Serveis, SL.
.