El Consorci engega una campanya per dissuadir aquells veïns que utilitzen a casa bosses d’escombraries industrials en lloc de les domestiques que són les que cal fer servir per a la brossa que produeix diàriament o cada dos dies una família. Els estudis que periòdicament fa el Centre d’Orientació del Medi Ambient del Consorci (COMA) per observar la recollida de residus i avaluar la proporció del número de contenidors per habitant al barri de la Mina, han detectat l’ús de bosses de gran volum (115 litres) en lloc de les que corresponen a l’ús domèstic (55 litres).

.

 

El mateix estudi identifica també el que podríem anomenar punts negres de la recollida d’escombraries; és a dir aquelles zones del barri on la brossa s’acumula al voltant dels contenidors en lloc d’anar a parar a dins. Precisament, l’ús d’aquestes bosses industrials impossibilita dipositar-les dins dels contenidors pel seu gran pes i volum. L’altra conseqüència negativa és que normalment, en lloc de carregar-les perquè pesen massa, s’arrosseguen per terra, aleshores es trenquen i embruten el camí des de casa fins al contenidor.

Carregar menys i embrutar menys
D’aquí que l’Àrea d’Espai Públic i Civisme del Consorci, a través del seu equip d’Agents Cívics, hagi ideat la campanya de sensibilització “Dues millor que una” que es mantindrà al llarg de tot l’estiu. En una primera fase s’estan enganxant els pòsters de divulgació a totes les porteries del barri. De manera molt gràfica i senzilla es mostra la dificultat de traginar bosses industrials en comparació a la comoditat de fer servir les de mida domèstica. A l’hora que s’aprofita per recordar que l’horari per baixar les escombraries és de vuit del vespre a deu de la nit i que la millora del civisme i la convivència és cosa de cadascú.

En una segona fase, es busca un contacte més directe amb els veïns i veïnes per reforçar el missatge explicant amb més detall la conveniència de fer servir les bosses domèstiques, no acumular escombraries a casa baixant-les cada vespre al contenidor i que si es fa molta brossa és preferible omplir dues bosses perquè és més fàcil carregar-les i llençar-les dipositant-les correctament al contenidor. En aquest moment s’insistirà en que la col•laboració de tots és fonamental per millorar l’entorn en el qual vivim, es lliurarà el díptic de la campanya i es donaran dues bosses d’escombreries de regal.

Equilibrar la proporció d’habitants per contenidor
El problema del mal ús dels contenidors es localitza en quatre àrees concretes on s’acumulen les escombraries al voltant dels grups de contenidors que donen servei als veïns. L’informe del COMA detecta aquests punts i estudia la ubicació i quantitat de contenidors als carrers de la Mina en relació al número d’habitants, per després fer propostes de millora. A més, recull el fet que a causa de les obres del Pla de Transformació els contenidors han canviat provisionalment d’ubicació i compara els primers resultats, obtinguts l’any 2009, amb els darrers que són del mes de maig d’aquest 2010.

Pel que fa als contenidors grisos, que són els del rebuig, és a dir els que recullen tot allò que no podem dipositar als contenidors de colors (vidre, paper, plàstic i orgànica), la mitjana d’habitants per contenidor és d’un contenidor per a cada 189 habitants. En números totals, això vol dir que a la Mina, els 9.259 habitants del barri disposen de 50 contenidors. L’informe recorda que està pendent d’implantar-se la recollida selectiva de brossa orgànica a la Mina Nova.

Consorci del barri de la Mina