Anunci per la contractació del servei Dinamització Juvenil "Zona Jove" del barri de la Mina de Sant Adrià de Besós.
.

 Plec de condicions tècniques.pdf
 Plec tipus de cláusules administratives.pdf
 DOGC núm. 4816 pàg. 4741