Obres del projecte executiu d'urbanització de l'espai lliure a l'entorn del polisportiu del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

 

Notes d'adjudicació: CONCURS DESERT

 

  Plec de clàusules administratives.doc

  DOGC núm. 4900 - 08/06/2007

 

Consorci del barri de la Mina
.