1 2 3 4 5 6 7 8 9a 10a 11a
Castellano | Dimecres, 20 de septembre del 2017 16:34:01

Perfil del contractant

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual del Consorci del barri de la Mina, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i documentació dels seus diferents expedients de contractació.

 

.